Contact information

联系方式

您的位置:首页 > 联系我们 > 联系方式

浙江华厦建设集团

Zhejiang Huaxia Construction Group

地址:浙江省东阳市南市路359号
电话:0579-86685218
传真:0579-86685105
网站:www.zjhuasha.com
邮编:322100

杭州广盛置业有限公司

Hangzhou Guangsheng Investment  Co., Ltd.

地址:杭州市求是路8号公元大厦北楼803

电话:0571-85164876
传真:0571-85160819

东阳华厦大酒店

Hotel Landmark Canton Dongyang

地 址:浙江省东阳市南市路359号
电 话: 0579 - 86689999
传 真: 0579 - 86685555